Објављена прелиминарна ранг листа студената II и III циклуса студија по мајском Конкурсу за 2011/2012.

На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске /РС/, Фонда др Милан Јелић, за додјелу 7 стипендија студентима II цикуса студија и 5 стипендија студентима III цикуса студија, на универзитетима у РС и универзитетима у иностранству за школску 2011/2012. годину по Јавном конкурсу објављеном у мјесецу мају пристигло је укупно 35 пријава, и то 15 пријава студената II цикуса студија  и 20 студената  III цикуса студија . Од укупног броја пристиглих пријава 31 задовољава услове прописане Конкурсом.

Студенти имају право приговора у року од 8 дана од дана објаве прелиминарне ранг листе, тј. до 11.07.2012. године. Приговори се могу поднијети у електронској форми, на емаил адресу: fondmilanjelic@mnk.vladars.net или писмено на адресу Фонда (Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука), с назнаком – Приговор на прелиминарну ранг листу студената II и  III циклуса студија.

02/07/2012