Коначна ранг листа студената II и III циклуса студија – мај

На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда др Милан Јелић, објављеног 17.05.2013. године,  за додјелу другог круга стипендија редовним студентима другог и трећег циклуса студија  на универзитетима у Републици Српској (РС), Босни и Херцеговини (БиХ) и универзитетима у иностранству за академску 2012/2013. годину пристигло је укупно 57 пријава од чега је 51 пријава задовољила услове прописане Конкурсом.

Прелиминарна ранг листа студената другог и трећег циклуса студија објављена је 01.07.2013. године и студентима је била остваљена могућност упућивања приговора Комисији за додјелу стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у РС/БиХ и универзитетима у иностранству у року од 8 дана од дана објаве прелиминарне ранг листе, тј. до 09.07.2013. године.

Након разматрања приговора, Комисија је сачинила коначну ранг листу студената другог и трећег циклуса студија на универзитетима у РС/БиХ и универзитетима у иностранству. По овом Конкурсу, додијељено је укупно 7 стипендија студентима другог циклуса студија у износу од по 5.000,00 КМ и 5 стипендија студентима трећег циклуса студија у износу од по 10.000,00 КМ који студирају на домаћим и иностраним универзитетима.

Министарство науке и технологије, Фонд др Милан Јелић с овим конкурсним роком додјелио је укупно 15 стипендија студентима другог циклуса студија у иносу од по 5.000,00 КМ и 10 стипендија студентима трећег циклуса студија у износу од по 10.000,00 КМ. Претходни Конкурс за додјелу стипендија студентима другог и трећег циклуса студија за 2012/2013. академску годину био је објављен у мјесецу октобру 2012. године. Укупан стипендијски фонд за додјелу стипендија студентима другог и трећег циклуса студија из Фонда др Милан Јелић за 2012/2013. академску годину износи 175.000,00 КМ.

Студенти имају право подношења Жалбе на коначну ранг листу студената другог и трећег циклуса студија министру науке и технологије, проф. др Јасмину Комићу, предјседнику Фонда др Милан Јелић у року од 15 дана од дана објаве коначне ранг листе, тј. до 07.08.2013. године. Након тога, са одабраним студентима биће потписани уговори о стипендирању.

Прилог:

Листа бодованих научних радова – студенти другог циклуса студија

Листа бодованих научних радова – студенти трећег циклуса студија

Коначна ранг листа студената другог и трећег циклуса студија за 2012/2013. академску годину, мајски конкурсни рок

Напомена: Уколико имате проблем са учитавањем коначне ранг листе студената молимо Вас да идете на refresh странице или отворите страницу Фонда у новом претраживачу.

22/07/2013