Објављена прелиминарна ранг листа студената I циклуса студија – приговори до 09.12.2013.

На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда др Милан Јелић за додјелу 110 стипендија редовним студентима првог циклуса студија  на универзитетима у РС и универзитетима у иностранству за академску 2013/2014. годину стигло је укупно 380 пријава од чега 347 апликација задовољава услове прописане Конкурсом.

Студентима на универзитетима у РС односно БиХ, биће додијељено укупно 75 стипендија од чега 16 стипендија студентима техничких наука,  14 стипендија студентима природних наука, 12 стипендија студентима медицинских и здравствених наука, 12 стипендија студентима пољопривредних наука, 10 стипендија студентима друштвених наука, 6 стипендија студентима хуманистичких наука и 5 стипендија студентима умјетности у мјесечном износу од 400 КМ за 9 мјесеци студија.

Укупно 35 стипендија биће додијељено студентима који студирају на универзитетима у иностранству и то у мјесечном износу од 800 КМ. за 9 мјесеци студија.

Студенти имају право приговора у року од 8 дана од дана објаве прелиминарне ранг листе, тј. до 09.12.2013. године. Приговори се могу поднијети у електронској форми, на емаил адресу: fondmilanjelic@mnk.vladars.net или писмено на адресу Фонда (Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука), с назнаком – Приговор на прелиминарну ранг листу студената I циклуса студија.

Напомена: Уколико имате проблема са учитавањем ранг листе промијените интернет бровајзер (web browser) или поново учитајте страницу.