Објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима

Обавјештавамо вас да су објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима I, II, и III циклуса студија из Фонда др Милан Јелић, и то:

Правилник о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима  у иностранству, као и

Правилник о додјели стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима  у иностранству.

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српске бр. 102/14 од 18.11.2014. године.

Најзначајније измјене претходних правилника огледају се у увођењу додатних критеријума за рангирање студената из Републике Српске који студирају на универзитетима у иностранству. Поред тога, новим правилницима уведене су и измјене у бодовању остварених резултата студената у науци, иноваторству и умјетности.

Такође, новим правилницима прецизније се дефинишу и уговорне обавезе стипендиста I, II и III циклуса студија  високог образовања на домаћим и иностраним универзитеима.

Конкурс за додјелу стипендија студентима I, II и III циклуса студија из Фонда др Милан Јелић за академску 2014/2015. годину биће објављен по истеку рока од осам дана од дана објављивања правилника у Службеном гласнику Републике Српске.

Нове правилнике можете преузети овдје:

Правилник о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима  у иностранству

Правилник о додјели стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима  у иностранству.