Прелиминарна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија

На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда др Милан Јелић за додјелу 110 стипендија редовним студентима првог, 8 стипендија студентима другог и 5 стипендија студентима трећег циклуса студија  на универзитетима у Републици Српској и универзитетима у иностранству за академску 2014/2015. годину пристигло је укупно 415 пријава од чега је 384 пријаве задовољило услове прописане Конкурсом.

Студентима првог циклуса студија на универзитетима у РС односно БиХ, биће додијељено укупно 75 стипендија од чега 16 стипендија студентима техничких наука,  14 стипендија студентима природних наука, 12 стипендија студентима медицинских и здравствених наука, 12 стипендија студентима пољопривредних наука, 10 стипендија студентима друштвених наука, 6 стипендија студентима хуманистичких наука и 5 стипендија студентима умјетности у мјесечном износу од 400 КМ за 9 мјесеци студија.

Укупно 35 стипендија биће додијељено студентима првог циклуса студија који студирају на универзитетима у иностранству и то у мјесечном износу од 800 КМза 9 мјесеци студија.

Студентима другог циклуса студија који студирају на универзитетима у РС, БиХ, као и на универзитетима у иностранству у овом конкурсном року биће додијељено 8 годишњих стипендија у износу од 5.000 КМ, и 5 стипендија студентима трећег цииклуса студија у годишњем износу од 10.000 КМ за акдемску 2014/2015. годину.

Студенти другог и трећег циклуса студија који студирају на универзитетима у РС, БиХ  и универзитетима у иностранству нову прилику за додјелу стипендија за текућу академску годину имаће у мају мјесецу текуће године.

Сви студенти имају право приговора у року од 8 дана од дана објаве прелиминарне ранг листе, тј. до 05.02.2015. године. Приговори се могу поднијети у електронској форми, на емаил адресу: fondmilanjelic@mnk.vladars.net или писмено на адресу Фонда (Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука), с назнаком – Приговор на прелиминарну ранг листу студената I, II или III циклуса студија. Приговоре разматра и коначну ранг-листу студената саставља Комисија за додјелу стипендија студентима из Фонда др Милан Јелић.

Подсјећамо да је Фонд др Милан Јелић у мјесецу новембру објавио нове правилнике за додјелу стипендија студентима.  Правилнике, као и друге документе релевантне за евалуацију пристиглих пријава можете пронаћи на нашој страници у одјељку Правни и административни оквир.

У случају да имате проблем приликом учитивања ранг-листе студената молимо вас да користите refresh наше интернет странице или да је отворите у другом интернет претраживачу.