Прелиминарна листа студената II и III циклуса студија

На други конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда др Милан Јелић, објављеног у мјесецу мају текуће године, за додјелу 7 стипендија редовним студентима другог и 5 стипендија студентима трећег циклуса студија на универзитетима у РС и универзитетима у иностранству за академску 2014/2015. годину пристигло је укупно 43 пријаве од чега је 40  апликација задовољило основне услове прописане Конкурсом.

Други конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија за академску 2014/2015. годину објављен је 05. маја 2015. године а затворен 05. јуна 2015. године. Комисија за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија извршила је бодовање пристиглих пријава и саставила прелиминарну ранг-листу студената.

Кандидати за додјелу стипендија имају право приговора у року од 8 дана од дана објаве прелиминарне ранг листе, тј. до 06. јула 2015. године.

Приговори се могу поднијети у електронској форми, на емаил адресу: fondmilanjelic@mnk.vladars.net или писмено на адресу Фонда (Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука), с назнаком – Приговор на прелиминарну ранг- листу студената II и III циклуса студија.

За акдемску 2014/2015. годину студентима II циклуса студија биће додијељено укупно 15 стипендија у укупном износу од 75.000,00 КМ док ће студентима III циклуса студија бити додијељено укупо 10 стипендија у укупној вриједности од 100.000,00 КМ.