Прелиминарна ранг-листа студената првог циклуса студија

На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда др Милан Јелић за додјелу стипендија редовним студентима првог циклуса студија  на универзитетима у Републици Српској и универзитетима у иностранству за академску 2015/2016. годину пристигло је укупно 301 пријава од чега је 290 пријавa задовољило услове прописане Конкурсом.

Студентима првог циклуса студија на универзитетима у РС односно БиХ, биће додијељено укупно 75 стипендија од чега 16 стипендија студентима техничких наука,  14 стипендија студентима природних наука, 12 стипендија студентима медицинских и здравствених наука, 12 стипендија студентима пољопривредних наука, 10 стипендија студентима друштвених наука, 6 стипендија студентима хуманистичких наука и 5 стипендија студентима умјетности у мјесечном износу од 400 КМ за 9 мјесеци студија.

Према прелиминарној ранг-листи студената првог циклуса студија, 53 стипендије биће додијељене студентима првог циклуса студија који студирају на универзитетима у иностранству и то у мјесечном износу од 800КМ КМза 9 мјесеци студијаза суденте који студирају на иностраним универзитетима, односно 500КМ за 9 мјесеци студија за студенте који судирају на универзитетима у Македонији, Словенији, Србији, Хрватској или Црној Гори.

Сви студенти имају право приговора у року од 8 дана од дана објаве прелиминарне ранг листе, тј. до 26.12.2015. године. Приговори се могу поднијети у електронској форми, на емаил адресу: fondmilanjelic@mnk.vladars.net или писмено на адресу Фонда (Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука), с назнаком – Приговор на прелиминарну ранг листу студената I циклуса студија. Приговоре разматра и коначну ранг-листу студената саставља Комисија за додјелу стипендија студентима из Фонда др Милан Јелић.

 У случају да имате проблем приликом учитивања ранг-листе студената молимо вас да користите refresh наше интернет странице или да је отворите у другом интернет претраживачу. 

 

Прелиминарну ранг-листу студената можете преузети овдје.