Коначна ранг-листа студената првог циклуса студија на домаћим и иностраним универзитетима

На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда др Милан Јелић за додјелу стипендија редовним студентима првог циклуса студија  на универзитетима у Републици Српској и универзитетима у иностранству за академску 2015/2016. годину пристигло је укупно 301 пријава од чега је 290 пријавa задовољило услове прописане Конкурсом.

Студентима првог циклуса студија на универзитетима у РС односно БиХ, додијељено је укупно 76 стипендија од чега 16 стипендија студентима техничких наука,  14 стипендија студентима природних наука, 13 стипендија студентима медицинских и здравствених наука, 12 стипендија студентима пољопривредних наука, 10 стипендија студентима друштвених наука, 6 стипендија студентима хуманистичких наука и 5 стипендија студентима умјетности у мјесечном износу од 400 КМ за 9 мјесеци студија.

Према коначној ранг-листи студената првог циклуса студија, 53 стипендије биће додијељене студентима првог циклуса студија који студирају на универзитетима у иностранству и то у мјесечном износу од 800КМ КМ за 9 мјесеци студија за суденте који студирају на иностраним универзитетима, односно 500 КМ за 9 мјесеци студија за студенте који судирају на универзитетима у Македонији, Словенији, Србији, Хрватској или Црној Гори.

 У случају да имате проблем приликом учитивања ранг-листе студената молимо вас да користите refresh наше интернет странице или да је отворите у другом интернет претраживачу. 

Коначну ранг-листу студената првог циклуса студија можете преузети овдје

Листу бодованих резултата студената првог циклуса студија који су остварили право на стипендију можете преузети овдје

Релевантни правилници и документина основу којих је вршено бодовање студената:

Томпсонова и Шангајска ранг листа иностраних универзитета за 2015/2016. академску годину

Формула за прерачунавање инсотраних оцјена на систем оцјењивања у Републици Српској

Правилник о додјели стипендија студентима првог циклуса студија

Ранг-листа категорисаних  националних научних часописа

Правилник о категоризацији и класификацији научних скупова

Правилник о публиковању научних публикација

Правилник о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима

Правилник о измјени Правилника о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима

Правилник o областима образовања – Министарство просвјете и културе

Правилник о листи струковних, академских и научних звања РС – Министарство просвјете и културе

Други правилници Министарства науке и технологије Републике Српске