Проф. др Јасмин Комић

„Увјерен сам да је знање стратешки ресурс Републике Српске, а да је научно- истраживачка дјелатност извор знања, нераскидиви дио образовног система, предуслов самоодрживог друштвено-економског развоја и дио цивилизацијског развоја, односно културе нашег друштва. Због тога је улагање у образовање и научно-истраживачку дјелатност улагање у перспективну будућност и залог њене сигурности.“

Проф. др Јасмин Комић, министар науке и технологије, предсједник Фонда „Др Милан Јелић“