Lični podaci
Sasa
Prole
Nije izabrana
Banja Luka
Nije izabrana
Nije izabrana
2007/2008
Podaci o obrazovanju

Dodiplomski studij

Drugi univerzitet
Fakultet
Odsjek
Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Prirodne nauke
2002/2003
Detaljnije o stipendisti - kontaktirajte Fond „Dr Milan Jelic"