Osnovni kontakt podaci

Sasa

Adresa, Telefon, Fax i E-adresa

,
+387(0)51380605,
sasa.prole@outlook.com

Osnovna djelatnost kompanije

Vizija, misija i ciljevi

Profili koje zapošljavamo i praksa