II циклус студија

Конкурс за додјелу стипендија студентима II циклуса (студенти мастер и магистарских студија) објављује се два пута годишње и то почетком и средином академске године за коју се конкурс објављује (новембар и мај).

Студент II циклуса остварује право на додјелу стипендије под условима да:

 1. је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске
 2. има мјесто пребивалишта на територији Републике Српске,
 3. је редован студент једног од универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству,
 4. у додипломским академским студијама није обновио ниједну школску годину,
 5. jе у додипломском студију имао просјечну оцјену најмање 9,50 (укључујући просјечну оцјену 9,50), као и студенти који су додипломски студиј завршили на универзитетима рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и остварили просјек оцјена већи од 9,00, укључујући и просјечну оцјену 9,00 и
 6. нема више од навршених 28 година живота на дан објављивања јавног конкурса.

Критеријуми за вредновање пријава за стипендирање студената су:

 1. просјечна оцјена студента – на начин да се просјечна оцјена студента множи бројем 10 (заокружено на два децимална мјеста);
 2. ранг универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи за студенте који студирају у иностранству. Студентима се додатни бодови додјељују на основу ранга универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и то на сљедећи начин:
 • а) од 1. до 50. мјеста – 10 бодова,
 • б) од 51. до 100. мјеста – 8 бодова,
 • в) од 101. до 150. мјеста – 6 бодова,
 • г) од 151. до 200. мјеста – 4 бода.

Ако је универзитет рангиран на обје листе, при бодовању се узима ранг-листа на којој је универзитет боље рангиран.

3. остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству.

Научни, умјетнички и иноваторски допринос студента бодује се на основу сљедећег:

 1. рад објављен у међународном часопису који се налази на SCI (ISI), SSCI, JCR и A&HCI листама,
 2. објављена научна књига (монографија) међународног значаја,
 3. рецензирана и објављена научна књига националног значаја,
 4. учешће на међународној научној конференцији (иностранство) са објављеним радом у цјелини  бодова,
 5. учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом у цјелини,
 6. рад објављен у домаћем часопису I категорије или индексираном часопису из БиХ и бивших југословенских република,
 7. рад објављен у домаћем часопису II и III категорије,
 8. прихваћен патент ,
 9. учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности,
 10. учешће на домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) републичког и државног нивоа са освојеном наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности,
 11. учешће на међународној студентској научној конференцији у иностранству са објављеним радом у цјелини,
 12. учешће на домаћој студентској научној конференцији са објављеним радом у цјелини.

Правилником o публиковању научних публикација („Службени гласник РС“ бр.77/10) прописује се шта је – научна књига односно научни рад.

Уколико има више аутора, број бодова утврђених у вриједности коефицијента компетентности распоређује се на сљедећи начин да првом аутору припада 60% вриједности бодова а осталим ауторима остатак од 40% вриједности бодова, које равноправно дијеле на једнаке дијелове.

За преузимање релевантних Правилника кликни овдје

За преглед отворених конкурса кликни овдје