Category Archives: Calls of the Fund

Second Call for Students of II and III cycle of studies for Scholarships for 2016/2017. academic year

Pursuant to Article 17 of the Law on Scientific Activity and technological development ( “RS Official Gazette”, number 12/06 and 33/14), Article 14 of the Regulations on the award of scholarships to students of II and III cycle of studies at universities in the  Republic, Bosnia and Herzegovina and universities abroad ( “RS Official Gazette”, … Continue reading Second Call for Students of II and III cycle of studies for Scholarships for 2016/2017. academic year

Call for students of I cycle of studies in academic 2016/2017 year

На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана 14. Правилника о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, број 89/16), тачке II Одлуке о образовању Фонда „Др … Continue reading Call for students of I cycle of studies in academic 2016/2017 year