Guidelines for students of II cycle of studies

Opšti kriterijumi za dodjelu stipendija studentima II ciklusa studija:
 1. je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
 2. ima mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,
 3. je redovan student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,
 4. u dodiplomskim akademskim studijama nije obnovio nijednu školsku godinu,
 5. je u dodiplomskom studiju imao prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su dodiplomski studij završili na univerzitetima rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 i
 6. nema više od navršenih 28 godina života na dan objavljivanja javnog konkursa.

Opšti kriterijumi za dodjelu stipendija studentima III ciklusa studija:

 1. je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
 2. ima mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,
 3. je redovan student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,
 4. je u prethodnom ciklusu studija postigao prosječnu ocjenu najmanje 9,50, kao i studenti koji su II ciklus studija završili na univerzitetima rangiranim na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 i
 5. nema više od navršene 32 godine života na dan objavljivanja javnog konkursa.

Studenti koji su prijavili doktorsku disertaciju prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju nemaju pravo na dodjelu stipendije redovnim studentima.

Za studente koji studiraju u inostranstvu, a u slučaju da sistem ocjenjivanja nije identičan sistemu koji se primjenjuje u Republici Srpskoj, prosjek ocjena se računa na bazi tabele ekvivalentnih ocjena. Detaljnije o preračunavanju ocjena iz inostranstva ovdje.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova:

 1. prijavni obrazac Fonda da Milan Jelić (koji možete pronaći na sajtu Fonda po objavi Konkursa),
 2. uvjerenje o državljanstvu,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. originalno uvjerenje o mjestu stalnog prebivališta, izdato nakon objavljivanja javnog konkursa,
 5. potvrdu o statusu studenta II ili III ciklusa,
 6. potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je završio studije I ciklusa da nije obnovio nijednu školsku godinu (studenti II ciklusa),
 7. potvrdu o visini prosječne ocjene sa prethodnog studija,
 8. odluku univerziteta o prihvatanju doktorske disertacije (za studente koji su prijavili doktorsku disertaciju prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (studenti III ciklusa).

Dokazi o ispunjavanju uslova, osim uvjerenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca.

Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, treba da ih dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Dodatni kriterijumi:

 • rad objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI listi;
 • recenzirana i objavljena naučna knjiga;
 • prihvaćen patent;
 • učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom;
 • učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto);
 • učešće na domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) republičkog i državnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto);
 • učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom;
 • učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom, rad objavljen u cjelini,
 • učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom, rad objavljen u cjelini.

Kao dokaz o ispunjavanju dodatnih uslova studenti trebaju dostaviti:

 1. prijavu učešća na međunarodnim i domaćim studentskim naučnim konferencijama,
 2. separate objavljenih radova u naučnim časopisima i/ili domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama i/ili recenzirane i objavljene naučne knjige te izdate monografije ,
 3. potvrdu o prihvaćenom patentu izdatu od strane Zavoda za patente,
 4. dokaz o osvojenoj nagradi na međunarodnim i domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima), diplome za osvojeno I, II ili III mjesto.

Separat rada – primjerak rada poslat od strane izdavača časopisa ili kopija koju sami napravite iz časopisa.

Separat rada sadrži: kopiju naslovne strane naučnog časopisa i/ili zbornika radova naučne konferencije, podatke o uređivačkom odboru, recezentima, programskom odboru, spisak učesnika, kopiju obajvljenog rada u naučnom časopisu i/ili zborniku radova sa aučnog skupa).

Ukoliko su studenti već ranije primali stipendiju od bivše Fondacije ili Fonda „Dr Milan Jelić“, koju su dobili na osnovu dodatnih bodova, dodatni bodovi im se mogu dodijeliti samo na osnovu novih radova, prisustva konferencijama ili učešća na takmičenjima (izložbama) koji ranije nisu bili predmetom ocjene.

Predmetom ocjene mogu biti samo radovi i diplome o osvojenim nagradama koji nisu stariji od tri godine.

Relevantne Pravilnike na osnovu kojih se vrši rangiranje prijavljenih studenata za dodjelu stipendija možete pronaći ovdje.