О фонду

Logo Fond Dr Milan Jelic novi sajtФонд др Милан Јелић основан је 17. марта 2011. године Одлуком Владе Републике Српске о образовању Фонда др Милан Јелић („Службени гласник Републике Српске“, број 35/11) као наставак редовних активности бивше Фондације предсједника Републике Српске – Фондације „Др Милан Јелић“ која је основана у јануару 2007.

Amblem_republike_srpskeФонд др Милан Јелић функционише у овиру Министарства науке и технологије као посебна организациона јединица чија је сврха пружање подршке најталентованијим студентима Републике Српске у финансирању студија I, II и III циклуса на домаћим и иностраним универзитетима; подстицање младих надарених за научно-истраживачки рад; промоција остварених резултата стипендиста; пружање подршке у развоју професионалне и научно-истраживачке каријере стипендиста; информисање младих талената о могућностима даљег усавршавања; сарадња са другим институцијама и организацијама од значаја за најталентованије студенте Републике те пружање свих других облика финансијске и моралне подршке стипендистима у постизању надпросјечних резултата.