Objavljen Konkurs za studente I ciklusa studija

Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 6/12), člana 10. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu broj: 66/11 od 30.06.2011. godine, i tačke II Odluke o obrazovanju Fonda „Dr Milan Jelić” („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 35/11), Ministarstvo nauke i tehnologije r a s p i s u j e Nastavi čitati Objavljen Konkurs za studente I ciklusa studija