Potpisani ugovori sa stipendistima II III ciklusa studija, majski konkurs 2012.

Stipendije Fonda dr Milan Jelić od po 5.000 KM dobiće sedam studenata drugog, a po 10.000 KM pet studenata trećeg ciklusa studija koji su bili najbolje rangirani na Konkursu, koje je raspisalo Ministarstvo nauke i tenhologije Republike Srpske – Fond dr Milan Jelić.Ugovore o stipendiranju potpisali su stipendisti i ministar nauke i tehnologije Republike Srpske i predsjednik Fonda dr Milan Jelić Jasmin Komić.

„Ovi mladi ljudi koju zaista jesu budućnost Republike Srpske su to i pokazali jer je njih 12 već objavilo 57 naučnih radova na prestižnim svjetskim konferencijama i indeksiranim naučnim časopisima. To nas raduje i zapravo i jeste pomak u naučnoistraživačkom radu“, izjavio je ministar Komić.

On je dodao da Fond nastoji da pomogne stipendistima pri zapošljavanju tako što im prilikom zapošljavanja daje preporuke, vjerujući da je i za poslodavce veoma korisno da u svojim kolektivima imaju mlade visokoobrazovane ljude.

Za stipendije oba ciklusa studija na univerzitetima u RS i inostranstvu Fond dr Milan Jelić izdvojio je 85.000 KM, a na Konkurs je prostiglo 37 prijava.