Konačna rang-lista studenata prvog ciklusa studija na domaćim i inostranim univerzitetima

Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda dr Milan Jelić za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj i univerzitetima u inostranstvu za akademsku 2015/2016. godinu pristiglo je ukupno 301 prijava od čega je 290 prijava zadovoljilo uslove propisane Konkursom. Studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u RS … Nastavi čitati Konačna rang-lista studenata prvog ciklusa studija na domaćim i inostranim univerzitetima

Preliminarna rang-lista studenata prvog ciklusa studija

Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda dr Milan Jelić za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj i univerzitetima u inostranstvu za akademsku 2015/2016. godinu pristiglo je ukupno 301 prijava od čega je 290 prijava zadovoljilo uslove propisane Konkursom. Studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u RS … Nastavi čitati Preliminarna rang-lista studenata prvog ciklusa studija

Konkurs za studente II i III ciklusa studija za 2015/2016.

Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 6/12 i 33/14), člana 12. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14) i tačke II Odluke o obrazovanju … Nastavi čitati Konkurs za studente II i III ciklusa studija za 2015/2016.