O fondu

Logo Fond Dr Milan Jelic novi sajt

Fond Dr Milan Jelić osnovan je 17. marta 2011. godine Odlukom Vlade Republike Srpske o obrazovanju Fonda Dr Milan Jelić („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 35/11) kao nastavak redovnih aktivnosti bivše Fondacije predsjednika Republike Srpske – Fondacije “Dr Milan Jelić” koja je osnovana u januaru 2007.

Amblem_republike_srpskeFond Dr Milan Jelić funkcioniše u oviru Ministarstva nauke i tehnologije kao posebna organizaciona jedinica čija je svrha pružanje podrške najtalentovanijim studentima Republike Srpske u finansiranju studija I, II i III ciklusa na domaćim i inostranim univerzitetima; podsticanje mladih nadarenih za naučno-istraživački rad; promocija ostvarenih rezultata stipendista; pružanje podrške u razvoju profesionalne i naučno-istraživačke karijere stipendista; informisanje mladih talenata o mogućnostima daljeg usavršavanja; saradnja sa drugim institucijama i organizacijama od značaja za najtalentovanije studente Republike te pružanje svih drugih oblika finansijske i moralne podrške stipendistima u postizanju nadprosječnih rezultata.