Predsjednik Fonda

Jasmin Komic web Predsjednik FondaProf. dr Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske

Rođen je 1956. god. u Banjoj Luci, gdje je završio osnovnu školu i Matematičku gimnaziju.Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci sa prosječnom ocjenom 9,5, a magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu sa prosječnom ocjenom 9,9.

Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je izabran u zvanje redovnog profesora. Obavljao je funkciju prodekana za nastavu, bio šef Katedre za matematiku i statistiku i predavač na postdiplomskim studijama na brojnim fakultetima.

Bio je na stručnom usavršavanju u Japanu, Španiji i Danskoj. Autor je ili koautor sedam knjiga i preko 45 naučnih i stručnih radova, a bio je i vođa projektnih timova za devet naučno-istraživačkih projekata, te kao ekspert učestvovao je u izradi preko 25 projekata. Bio je član Komisije za praćenje procesa ekonomskih reformi Narodne skupštine Republike Srpske, Savjeta za statistiku Republike Srpske, Upravnog odbora Gradske razvojne agencije Banja Luka, Upravnog odbora JP SRNA i dr. Od 2004. god. obavlja funkciju zamjenika gradonačelnika Grada Banja Luka.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Članovi Fonda

Prof. dr Rajko Kuzmanović, Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
Dr Dane Malešević, Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske
Dr jasmina Davidović, Ministar porodice omladine i sporta Republike Srpske
Zlatan Klokić, Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske
Dr Zoran Tegeltija, Ministar finansija Republike Srpske