Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 30
Укупан број бодова 110
Мјесто на ранг листи 1
Коментар