Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 100.4
Мјесто на ранг листи 4
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
14 2.2) Објављен рад у цјелини у научном часопису међународног значаја 1 0
0
0
4.00