Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 100.3
Мјесто на ранг листи 5
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
28 6.1) Освојена награда (I, II или III мјесто) на међународној умјетничкој манифестацији (такмичење, фестивал и сл.) 1 0
0
0
3.00