Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 89
Укупан број бодова 105.4
Мјесто на ранг листи 3
Коментар