Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета -1
Укупан број бодова 97.7
Мјесто на ранг листи 20
Коментар