Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 151
Укупан број бодова 94
Мјесто на ранг листи 34
Кандидат не задовољава услове конкурса
Коментар