Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 96.3
Мјесто на ранг листи 23
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
23 3.5) Саопштење са научно-стручног скупа републичког значаја или студентског научно-стручног скупа републичког значаја објављено у цјелини 0 1
0
0
0.30