Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Година студија
Положени сви испити Положени сви испити
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 111.4
Мјесто на ранг листи 2
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
24 5.1) Представљено умјетничко дјело на манифестацијама од међународног значаја (самостална изложба, цјеловечерњи концерт, позоришна представа - ауторска или главна улога, филмско или телевизијско дјело, ауторско дизајнерско остварење, ауторско музичко дјело) по јавном конкурсу или по позиву 1 0
0
0
3.00
25 5.2) Представљено умјетничко дјело на манифестацијама од републичког значаја (самостална изложба, цјеловечерњи концерт, позоришна представа - ауторска или главна улога, филмско или телевизијско дјело, ауторско дизајнерско остварење, ауторско музичко дјело) по јавном конкурсу или по позиву 1 0
0
0
1.00
26 6.1) Освојена награда (I, II или III мјесто) на међународној умјетничкој манифестацији (такмичење, фестивал и сл.) 1 0
0
0
3.00
27 6.2) Освојена награда (I, II или III мјесто) на умјетничкој манифестацији републичког значаја (такмичење, фестивал и сл.) 2 0
0
0
2.00