Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Година студија
Положени сви испити Положени сви испити
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 103.2
Мјесто на ранг листи 35
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
16 2.6) Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису треће категорије републичког значаја 1 0
0
0
1.00