Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 91.7
Мјесто на ранг листи 48
Кандидат не задовољава услове конкурса
Коментар