Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 96.3
Мјесто на ранг листи 46
Кандидат не задовољава услове конкурса
Коментар