Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 118.9
Мјесто на ранг листи 4
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
13 2.1) Објављен рад у цјелини у међународном научном часопису који се налази на Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Journal Citation Reports (JCR) и Arts и Humanities Citation Index (A&HCI) листама 0 2
0
0
12.00
20 3.2) Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини 1 4
0
0
5.10
21 3.3) Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини 0 3
0
0
1.80