Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 100.88
Мјесто на ранг листи 16
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
14 2.2) Објављен рад у цјелини у научном часопису међународног значаја4 0 0
1
4
0.40
20 3.2) Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини 0 0
2
3
0.40
21 3.3) Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини 0 0
1
5
0.08