Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 102.09
Мјесто на ранг листи 15
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
13 2.1) Објављен рад у цјелини у међународном научном часопису који се налази на Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Journal Citation Reports (JCR) и Arts и Humanities Citation Index (A&HCI) листама 0 0
1
6
0.67
15 2.3) Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије 0 0
1
4
0.30
20 3.2) Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини 0 0
8
15
0.32
21 3.3) Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини 0 1
2
4
0.80