Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 106.2
Мјесто на ранг листи 10
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
15 2.3) Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије 1 0
0
0
3.00
20 3.2) Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини 0 3
0
0
2.70
21 3.3) Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини 0 1
0
0
0.60
22 3.4) Саопштење са међународног научно-стручног скупа или међународног студентског научно-стручног скупа објављено у цјелини 1 0
0
0
1.00