Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 121.4
Мјесто на ранг листи 3
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
6 1.6) Објављена и рецензирана научна књига или научна монографија националног значаја 1 0
0
0
5.00
12 1.12) Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику националног значаја 2 0
0
0
3.00
15 2.3) Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије 4 0
0
0
12.00
16 2.4) Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису прве категорије републичког значаја 1 0
1
1
4.20
21 3.3) Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини 1 0
0
0
1.00