Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 101
Укупан број бодова 122.4
Мјесто на ранг листи 2
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
13 2.1) Објављен рад у цјелини у међународном научном часопису који се налази на Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Journal Citation Reports (JCR) и Arts и Humanities Citation Index (A&HCI) листама 0 2
3
6
14.00
19 3.1) Саопштење са истакнутог међународног научног скупа објављено у цјелини 0 2
0
0
2.40