Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 110.65
Мјесто на ранг листи 7
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
14 2.2) Објављен рад у цјелини у научном часопису међународног значаја4 0 1
0
0
2.40
15 2.3) Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије 0 1
1
3
2.20
20 3.2) Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини 2 2
1
4
4.95
21 3.3) Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини 0 1
0
0
0.60
23 3.5) Саопштење са научно-стручног скупа републичког значаја или студентског научно-стручног скупа републичког значаја објављено у цјелини 1 4
0
0
1.70