Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 102.83
Мјесто на ранг листи 14
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
15 2.3) Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије 0 0
1
4
0.30
20 3.2) Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини 0 2
0
0
1.80
21 3.3) Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини 0 0
7
12
0.23
22 3.4) Саопштење са међународног научно-стручног скупа или међународног студентског научно-стручног скупа објављено у цјелини 0 0
1
2
0.20
23 3.5) Саопштење са научно-стручног скупа републичког значаја или студентског научно-стручног скупа републичког значаја објављено у цјелини 0 1
0
0
0.30