Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 103.3
Мјесто на ранг листи 12
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
16 2.4) Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису прве категорије републичког значаја 1 0
0
0
3.00
21 3.3) Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини 2 0
0
0
2.00