Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 123.5
Мјесто на ранг листи 1
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
6 1.6) Објављена и рецензирана научна књига или научна монографија националног значаја 1 0
0
0
5.00
10 1.10) Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику међународног значаја 3 0
0
0
6.00
12 1.12) Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику националног значаја 5 0
0
0
7.50
15 2.3) Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије 1 0
0
0
3.00
21 3.3) Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини 2 0
0
0
2.00