Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 107.6
Мјесто на ранг листи 8
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
14 2.2) Објављен рад у цјелини у научном часопису међународног значаја4 0 0
1
2
0.80
15 2.3) Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама бивше Социјалистичке федеративне републике Југославије 0 1
0
0
1.80
20 3.2) Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини 1 1
2
3
2.80
21 3.3) Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини 1 2
0
0
2.20