Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 107.2
Мјесто на ранг листи 9
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
8 1.8) Објављено и рецензирано поглавље у научној књизи или научној монографији националног значаја 0 0
2
1
1.60
17 2.5) Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису друге категорије републичког значаја 2 0
1
2
3.30
20 3.2) Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини 0 0
2
4
0.30
21 3.3) Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини 2 0
0
0
2.00