Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 114.4
Мјесто на ранг листи 5
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
8 1.8) Објављено и рецензирано поглавље у научној књизи или научној монографији националног значаја 0 0
1
2
0.40
16 2.4) Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису прве категорије републичког значаја 4 0
0
0
12.00
21 3.3) Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини 2 0
0
0
2.00