Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Година студија
Положени сви испити Положени сви испити
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 99.6
Мјесто на ранг листи 9
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
33 8.4) Награда на републичкој изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са каталогом 1 0
0
0
1.50