Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Година студија
Положени сви испити Положени сви испити
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 101.1
Мјесто на ранг листи 58
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
27 6.2) Освојена награда (I, II или III мјесто) на умјетничкој манифестацији републичког значаја (такмичење, фестивал и сл.) 2 0
0
0
2.00