Студијска група
Име и презиме
Очево име
Датум рођења
Пребивалиште
Факултет
Универзитет
Сједиште
Просјечна оцјена
Ранг универзитета 0
Укупан број бодова 99
Мјесто на ранг листи 9
Коментар
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
# Критеријум Сам Први аутор Ко-аутор Укупно
17 2.5) Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису друге категорије републичког значаја 1 0
0
0
1.50